fbpx

TEGEVJUHI PERSOONIBRÄND VÕIB TÕSTA ETTEVÕTTE VÄÄRTUST 75%

Maailm on muutunud ja vanadest mängureeglitest enam ei piisa ja kaasaegne juht peab mõjutama, inspireerima ja teavitama inimesi otsese, kaasahaarava ja autentse digitaalse suhtluse abil. Sotsiaalmeedia on andnud meile kõigile võrdsed võimalused rääkida oma ettevõtte lugu ning toetada ja võimendada ettevõtte brändi ja olla pidevalt pildis. kuid nende võimaluste ja potentsiaali teadlik kasutamine on meie endi kätes.

TEGEVJUHI PERSOONIBRÄND VÕIB TÕSTA ETTEVÕTTE VÄÄRTUST 75%

Ettevõtte tegelik väärtus ei peitu üksnes ettevõtte varades, oskusteabes, kogemustes. Oluline on ka potentsiaalsete ja olemasolevate klientide peas olev ettekujutus sinu ettevõttest, omanikest, juhtidest ja töötajatest ehk brändist. Mida edukamaks oma ettevõtet soovid muuta, seda olulisemaks muutub ka persoonibränding.

Nii nagu tarbijad muutuvad aina nõudlikumaks toodete, teenuste ja ettevõtete suhtes, muututakse nõudlikumaks ka tööandja ja tegevjuhi maine suhtes. Töömaailm on muutumas koos töö olemuse, tööalaste suhete ja töötamise vormidega. Tänapäeva konkurentsitihedas ühiskonnas tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua.

Kui veel mõni aeg tagasi tegelesid persoonibrändingu ja oma kuvandiga eelkõige näitlejad, poliitikud, lauljad ja teised avaliku elu tegelased, on olukord tänaseks muutunud. Persoonibrändingusse tasub igal ettevõttel investeerida ja panustada, sest sellel on alati ka rahaline väärtus. Iga töötaja mõjutab arvamust tööandjast kui brändist, ent arusaadavalt on selles kõige suurem roll ettevõtte omanikul või tegevjuhil. Erinevad uuringud näitavad, et edukas bränd võib tõsta ettevõtte väärtust kuni 75% ja et pea pool ettevõtte turuväärtusest on seotud ettevõtte tegevjuhi mainega.

Bränding algab juhtkonnast, otsustajatest, nende tõekspidamistest, hoiakutest, väärtustest ja eesmärkidest. See on sisuks ja suuna andjaks. Tihti proovitakse end peita kunstlikult loodud ideaalse firmabrändi fassaadi taha, unustades, et inimesed ostavad tooteid ja teenuseid inimeste, mitte firmade käest. Just seetõttu peavad ettevõtted oma brändi strateegiliselt personaliseerima ehk isiklikuks muutma. Persoonibrändide puhul on suureks eeliseks juba olemasolev inimfaktor ja isikupära, oluline on see üles leida ja ka oskuslikult ära kasutada.

Igaühel meist on olemas persoonibränd, kuid väga vähesed tegelevad selle teadliku juhtimise ja turundamisega. Need, kes seda teevad, on teistest edukamad. Tugev persoonibränd aitab sul eristuda ja leida kliente ükskõik millises valdkonnas.

Inimesed tahavad näha ettevõtete eesotsas reaalseid inimesi, samastada end nende väärtustega ja olla kursis nende seisukohtadega.

Brändid, mida toetavad nende omanike või tegevjuhtide tugevad ja eristuvad persoonibrändid, tekitavad koheselt tugeva emotsionaalse sideme. Tuntud brändidest on siin näiteks Tesla, Virgin või Amazon heaks näiteks. Kõik nad on saanud tänu ettevõtte omaniku või tegevjuhi tugevale persoonibrändile väga palju tasuta nähtavust ja reklaami nii traditsioonilises kui ka sotsiaalmeedias. Sellise nähtavuse eest peavad teised suuremad ja väiksemad ettevõtted väga palju maksma.

Tugeva persoonibrändi abil tugevdatakse firma brändi ja luuakse autentseid suhteid klientide, koostööpartnerite ja oma töötajatega. Lisaks sellele on tugeval persoonibrändil teisigi olulisi eeliseid, näiteks turunduskulude kokkuhoid, konkurentidest eristumine, usutavus, usaldusväärsus. Näiteks pea pooled töötajatest seostavad ettevõtte mainet tegevjuhi mainega, üle poolte on tänu sellele lojaalsed ja suur osa investoreid teevad oma positiivse või negatiivse investeerimisotsuse tulenevalt tegevjuhi mainest.

Maailm on muutunud ja vanadest mängureeglitest enam ei piisa ja kaasaegne juht peab mõjutama, inspireerima ja teavitama inimesi otsese, kaasahaarava ja autentse digitaalse suhtluse abil. Sotsiaalmeedia on andnud meile kõigile võrdsed võimalused rääkida oma ettevõtte lugu ning toetada ja võimendada ettevõtte brändi ja olla pidevalt pildis. kuid nende võimaluste ja potentsiaali teadlik kasutamine on meie endi kätes.

Võidavad need, kelle bränd on selgem, meeldejäävam, eristuvam ja tugevam. Küsimus ei ole enam kas, vaid millal see muutub hädavajalikuks ka sinu ettevõtte jaoks. Kindlasti on suuremad eeliseid neil, kes hüppavad rongi peale praegu ega oota, millal see rong neist mööda kihutab. Vastasel juhul saad vaid valida, kas sabas sörkida või siis sootuks maha jääda.

Rahvusvaheliselt edukate ettevõtete eesotsas on aina enam ja enam tugeva persoonibrändiga inimesed. Inimesed tahavad näha ettevõtete eesotsas reaalseid inimesi, samastada end nende väärtustega ja olla kursis nende seisukohtadega.

Pea igas valdkonnas on täna juba väga tugeva persoonibrändiga juhte. Alljärgnevas galeriis on mõned näited neist.

Artikkel on kirjutatud Best Marketing’i jaoks, vaata siit

Samal teemal

Leave a comment