fbpx

Ettevõtlikud naised läbisid innustava koolituse

Pajusis Von Wahli restoranis toimus kahepäevane Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse korraldatud maakonna naisettevõtjatele suunatud koolitusprogramm „Bränd nimega Sina”. Koolitajateks olid Evelin Org firmast Your Brand Up Studio ja Olesja Saue Goal Marketingist. Koolitusest osavõtjad said kasulikke näpunäiteid ja soovitusi oma uusi ettevõtmisi alustada või olemasolevaid edukalt arendada.

„Oma brändi teekonda alustades tuleb meeles pidada, et igaüks meist võib olla erakordne. Kõik on võimalik ja kõike saab muuta. Ükskõik millises seisus sinu persoonibränd hetkel ka on, selle saab kujundada just selliseks, nagu ise tahad,” kinnitas Evelin Org ja lisas, et esmalt peab teadma, mida tahad ja mõtlema läbi ka selle, miks sa seda tegelikult tahad.
„Kui see on selgeks mõeldud, on juba väga lihtne oma persoonibrändi kujundada, teadlikult arendada ja turundada. See, mille nimel teadlikult tööd teed, selle ka saavutad. Usume, et oma kire ülesleidmine on üks edu võtmetegur. Nii nagu iga eduka brändi ehitamine on pikaajaline tegevus, on seda ka persoonibrändingu loomine. Bränd ei ole lihtsalt kaubamärk, vaid see peab välja tooma identiteedi ja isikupära. Ka sinu persoonibränd peaks enda alla koondama kõik selle, mille järgi sa tahad, et sind teatakse,“ tõdes ka Olesja Saue.

Kogemused on teistega jagamiseks

„Kohtusime umbes kaks aastat tagasi ja kuigi olime konkurendid, nägime kohe, et suudame kahekesi koos oluliselt rohkem ja kiiremini korda saata kui eraldi. Jagame mitmeid ühiseid väärtusi ja ka kirge sotsiaalmeedia, brändingu ja persoonibrändingu vastu,“ selgitasid koolitajad. Nii otsustatigi ühendada oma pikaajalised müügi-, turunduse- ja brändingualased kogemused ning hakata koos persoonibrändingu töötubasid korraldama, et sellest ka teistel kasu oleks. Persoonibrändingu fookuses on tänapäeval enamasti „pakend“, mistõttu jääb sisu tihti tagaplaanile.
„Meie koolitused ja ka raamat on saanud inspiratsiooni paljudest erakordsetest inimestest meie ümber, kellel on hulganisti teadmisi, kogemusi ja mõtteid, mida teistega jagada, ent kes jäävad tihti hätta just sellega, kuidas ja mil viisil seda täpselt teha,“ selgitas Evelin.
„Teadsime oma kogemusest, et persoonibränding on kasulik tööriist ja sotsiaalmeedia lisaks võimendi, mis aitab heal sisul kiiremini ja kaugemale jõuda. Võtsime enda südameasjaks neid inimesi enda ümber koos aidata. Seetõttu ongi rõhuasetus justnimelt sisul. Pakendit saab alati kiirelt lihvida, ent just sisu annab ka pikemas plaanis väärtuse ja aitab eristuda. Aitame inimestel luua selge visiooni, kuhu, millises suunas ja miks liikuda. Koostame persoonibrändi konkreetse tegevusplaani, et seeläbi oma eesmärke saavutada ja neid mõõta,“ lisas Olesja.

Üksteisega teevad äri inimesed, mitte ettevõtted

Tugev persoonibränd aitab inimesel eristuda ja leida kliente ükskõik millises valdkonnas, olgu selleks siis kinnisvara, poliitika, kokakunst, personaaltreeningud, iluteenused, koerte dresseerimine või hoopis midagi muud, millega tegeled või millele soovid tulevikus keskenduda.
„Oma koolitustel paneme palju rõhku turvalise ja toetava keskkonna loomisele, mis aitab inimestel avaneda ja oma kogemusi jagada. Me oleme ise hästi avatud ja toome palju näiteid enda põhjal. Ma arvan, et see kindlasti aitab ka teistel avameelsemad olla,“ oli Evelin kindel ja lisas, et nad ise ei karda enda ebaõnnestumistest rääkida ja olla oma vigadega eeskujuks teistele. Keegi ei ole täiuslik ja nii enda kui ka teiste vead on väga suur väärtus, millest õppida. Mõlemad koolitajad on eelkõige just praktikud ja jagavad enda kogemusi.
„Igaühel meist on olemas persoonibränd, kuid väga vähesed tegelevad selle teadliku juhtimise ja turundamisega. Need, kes seda teevad, on teistest edukamad. Tugeva persoonibrändiga inimesed on enda jaoks lahti mõtestanud oma visiooni, missiooni ja eesmärgid. Nad on teadlikud oma tugevustest ja oskavad isegi oma nõrkused ja veidrused oskuslikult ära kasutada. Maailm on muutunud inimkeskseks – ettevõtted otsivad isiksusi ja väärtuse loojaid. Tugeva persoonibrändi abil tugevdatakse firma brändi ja luuakse autentseid suhteid klientide, koostööpartnerite ja oma töötajatega,“ tõdes Evelin.
Ka tänapäeva sotsiaalmeediat saab edukalt ära kasutada.
„Sotsiaalmeedia annab tänapäeval unikaalse võimaluse end lihtsamini turundada ja pildis olla. See on andnud meile kõigile võrdsed võimalused, kuid nende võimaluste ja potentsiaali teadlik kasutamine on meie endi kätes,” selgitas Olesja.
Lisaks sellele on tugeval persoonibrändil teisigi olulisi eeliseid, näiteks uute klientide leidmine ja püsiklientide hoidmine, tõus karjääriredelil või sujuva kannapöörde tegemine oma ettevõtmistes, tugev ekspertkuvand, head koostööpartnerid, parimad ja lojaalsemad töötajad, aga ka eneses selgusele jõudmine ja eneseareng.

Aeg oli küps brändiõpikuks

„Tegime koos koolitusi ja materjalid läksid aina mahukamaks. Otsisime küll, kuid ei leidnud ühtegi persoonibrändi raamatut, mis annaks selged, põhjalikud ja praktilised tööriistad oma persoonibrändi loomiseks ja selle arendamiseks. Niisiis tuli meil see endal kokku panna ja seda osaliselt ka oma koolitusmaterjalide põhjal,” selgitas Evelin, et raamatu eesmärk on aidata süsteemselt läbi mõelda ja paika panna oma ideaalne persoonibränd. „Ja kui see on tehtud, seda ka atraktiivselt pakendada ja efektiivselt turundada,“ rääkis Olesja.
Raamatus on 100 praktilist sammu ja ülesannet, kuidas selle teemaga alustada ja järjepidevalt edasi minna.
„Me anname oma koolituste ja ka raamatuga tööriistad, mis kindlasti raputavad tugevalt mugavustsooni. Persoonibrändinguga teadlik tegelemine nõuab julgust olla sina ise, rõhutada oma erilisust ja tulla oma mugavustsoonist välja. Selleks peab olema tahtmist ja järjepidevust, aga see annab ka vabaduse, selguse ja motivatsiooni oma unistusi ellu viia,“ lisas Olesja.
Evelini silmad paneb juba viimased viisteist aastat särama müük ja turundus. Ta usub elukestvasse õppesse ja lisaks magistrikraadile juhtimises ja turunduses täiendab ta end pidevalt erinevates valdkondades.
Umbes aasta tagasi otsustas ta loobuda palgatööst, hüpata pea ees tundmatusse ja hakata ettevõtjaks. Neist üks, Your Brand Up Studio, mis aitab väiksematel ja suurematel ettevõtetel õnnestuda müügis ja turunduses.
Selle eriline fookus on brändingul, ent ka teistel uutel suundadel turunduses nagu identiteedi-, sisu- ja elamusturundus ning teenusedisain.
Olesja on Goal Marketingi strateeg, koolitaja ja Executive Coach. Viimase viie aasta jooksul on ta konsulteerinud ja koolitanud palju erinevaid Eesti ja rahvusvahelisi ettevõtteid, tegelenud tegevjuhtide persoonibrändinguga ning aidanud sadadel ettevõtetel sotsiaalmeedia abil oma eesmärke saavutada. Olesja usub, et äri toimub inimeste, mitte ettevõtete vahel ja keskendub oma töös palju tegevjuhtide, omanike ja töötajate aktiivsele ja teadlikule rollile sotsiaalmeedia turunduses.
„Sellise koolituse toomine Jõgevamaale tundus õige, sest meil on paljud ettevõtjad üksiküritajad, kes vajaksid julgustust ja näpunäiteid, kuidas paremini ennast turundada. Koolitajad Evelin ja Olesja tegid väärt koolituse ja tagasiside oli positiivne. Avaliku esinemise koolitus oli teema, mida osavõtjad soovisid. Kindlasti jätkame ka edaspidi erinevate koolitustega ja tuleks lihtsalt jälgida reklaame,“ selgitas Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse turundus- ja arendusjuht Sandra Blauberg.

Samal teemal