fbpx
Iga töötaja on oma ettevõtte visiitkaardiks.
Tööandja branding on viimastel aastatel olnud nii Eestis kui ka mujal maailmas väga kuum teema. Talendisõda on ammu käimas ning sellel ei paista olevat lõppu. Selge on see, et organisatsioonid peavad pidevalt tegelema tööandja brändi kujundamisega, et olla potentsiaalsete töötajate jaoks atraktiivne. Kuid erinevate strateegiate ja tööandja brändingu kampaaniatele keskenduses, tihti unustame me ühte väga olulist aspekti. Iga töötaja on oma ettevõtte visiitkaardiks ja absoluutselt kõik ettevõttes töötavad inimesed mängivad väga olulist rolli ettevõtte brändi kujundamisel.

IGA TÖÖTAJA ON OMA ETTEVÕTTE VISIITKAARDIKS

Tööandja branding on viimastel aastatel olnud nii Eestis kui ka mujal maailmas väga kuum teema. Talendisõda on ammu käimas ning sellel ei paista olevat lõppu. Selge on see, et organisatsioonid peavad pidevalt tegelema tööandja brändi kujundamisega, et olla potentsiaalsete töötajate jaoks atraktiivne. Kuid erinevate strateegiate ja tööandja brändingu kampaaniatele keskenduses, tihti unustame me ühte väga olulist aspekti. Iga töötaja on oma ettevõtte visiitkaardiks ja absoluutselt kõik ettevõttes töötavad inimesed mängivad väga olulist rolli ettevõtte brändi kujundamisel.Tihti ei mõtle me sellele, et esindame oma ettevõtet või tööandjat ka töövälisel ajal ja oleme seetõttu justkui brändisaadikud. Tegelikkuses kujundame aga 24/7 oma tegude ja sõnadega oma firma kuvandit. Sellel, kuidas me vabal ajal teistele oma tööst räägime või mida me oma sotsiaalmeedia kontodel postitame, on ettevõtte brändingu vaatenurgast väga oluline roll.

Sinu parimaks müügi- ja turunduskanaliks on sinu töötajad

Niisiis võib öelda, et ühe tugeva ettevõtte brändi loomise kõige lihtsamaks ja ka tulemuslikumaks viisiks on oma töötajate professionaalsete persoonibrändide arendamine. Sõltumata sellest, mis valdkonnas sa tegutsed, tahavad nii potentsiaalsed kliendid kui ka tulevased töötajad näha ettevõtte brändi taga päris inimesi. Nad usuvad neid päris inimesi ja nende päris sõnumeid palju rohkem, kui nad kunagi usuksid hästi läbimõeldud pressiteadet või osavalt kirjutatud sisuturundusartiklit.

Inimestel jääb sinu töötajatest tahes tahtmata mingi konkreetne mulje. See, kas, kuidas ja kui palju me selle mulje kujundamisega vaeva oskame või tahame näha ja kas me kasutame seda ka oma tööalaste eesmärkide saavutamiseks, ongi bränding. Jah, iga mikrotegevusega saame kogu oma ettevõtte brändi inimeste teadvustes üles ehitada ja ellu äratada.

Persoonibränding nagu ka muidu bränding on eesmärgipärane ja läbimõeldud tegutsemine. See ei hõlma mitte ainult suhtlust ja kommunikatsiooni väljaspoole, vaid ka ettevõtte sees. Töötajate häälel on väga palju kaalu ja tööandja bränd on seda tugevam, mida rohkem on ettevõttes motiveeritud ja teadlikke kõneisikuid ja brändisaadikuid.

Edukas tööandja bränding ei ole ainult see, millest ettevõte oma kanalites räägib, vaid on tugevalt seotud ka sinu töötajate igapäevase eluga. Näiteks sellega, millistes seltskondades nad viibivad, kellega koos aega veedavad, millistel üritustel, koolitustel, konverentsidel käivadd või mil moel võõraste ja sõpradega suhtlevad. Investeerides oma töötajatesse ja aidates neil luua tugevaid persoonibränd, jõuab sinu turundusmeeskonna loodud sisu ja väärtus õigete inimesteni palju kiiremini ja efektiivsemalt. Muidugi eeldab see nende koolitamist ja pidevat toetamist, kuid oma inimesi usaldades ja nende persoonibrändide loomisesse investeerides saad kõige efektiivsemalt ära kasutada sotsiaalmeedia võimalusi. Töötajate teadlik persoonibränding annab sinu sõnumile sotsiaalmeedias igas suunas võimenduse.

1
Rahvusvaheline PR firma MSL Group toob välja, et töötajatel on keskmiselt 10 korda rohkem sotsiaalseid kontakte (social contacts) kui ettevõttel ja kui ettevõtte sõnumit jagab töötaja, jõuab see 561 % kaugemale kui ettevõtte ametlikes kanalites.
2
98 protsenti töötajatest omab isiklikuks kasutamiseks vähemalt ühte sotsiaalmeediakanalit ning vähemalt 50 protsenti juba postitavad oma ettevõtte sõnumeid.
3
92 protsenti inimestest usaldab isiklikku soovitust rohkem, kui mis iganes muud turunduse vormi

Mitmed uuringud näitavad, kui märkimisväärseid muutusi võib endaga kaasa tuua, kui julgustada töötajaid ettevõtte kohta käivaid postitusi jagama ka oma sotsiaalmeediakanalites. Simon Kemp toob välja näiteks , et töötajate jagatud sisu on kolm korda usaldusväärsem kui ettevõtete jagatud sisu. Samuti elame me kaasa (laigime, kommenteerime) kaheksa korda rohkem töötajate postitustele ja kakskümmend neli korda suurema tõenäosusega ka jagame seda sisu oma võrgustikus. Lisaks sellele saavad isikliku kontakti kaudu tulnud potentsiaalsed kliendid meie klientideks seitse korda suurema tõenäosusega, kui ühegi teise müügikanali kaudu tulnud kliendid.

Rahvusvaheline PR firma MSL Group toob välja, et töötajatel on keskmiselt 10 korda rohkem sotsiaalseid kontakte (social contacts) kui ettevõttel ja kui ettevõtte sõnumit jagab töötaja, jõuab see 561 % kaugemale kui ettevõtte ametlikes kanalites.

98 protsenti töötajatest omab isiklikuks kasutamiseks vähemalt ühte sotsiaalmeediakanalit ning vähemalt 50 protsenti juba postitavad oma ettevõtte sõnumeid. Tööandjate jaoks on selline olukord nii võimalus kui ka väljakutse. Oluline on aru  saada, kuidas reaalsust, mida ei saa enam muuta, panna enda kasuks tööle.

Need on põhjapanevad numbrid, mis võivad oluliselt mõjutada.  mitte ainult tööandjabrändi, vaid ka kogu su ettevõtte müügi- kui ka kasuminumbreid

Loomulikult kasutaksid paljud ettevõtted seda võimalust, kui see nii lihtne oleks. Tihti on mure selles, et töötajad ei soovi tööandja sisu enda kanalites edasi jagada. Aga selle saab mõlemale poolele kasulikuks muuta. Kui sa keskendud strateegiliselt oma töötajate persoonibrändide loomisele ja arendamisele, kaob ka hästi levinud probleem, et töötajad ei taha ettevõtte sõnumit jagada või ei viitsi seda levitada. Nad teeksid seda hea meelega. Neile tuleb lihtsalt anda põhjus, MIKS nad seda tegema peaksid. Nende oma professionaalse persoonibrändi kasvatamine ja arendamine on selleks väga hea põhjus.

Tugeva persoonibrändiga töötajad on oma tööandja parimaks kommunikatsiooni- ja müügikanaliks ja seetõttu peaks iga tööandja toetama oma töötajate persoonibrändi kujundamist ja siduma selle oma soovitud tööandja kuvandiga ja toote või teenuse brändiga üldisemalt. Mida tugevam persoonibränd on töötajal, seda tugevamaks brändisaadikuks on ta ettevõttele. Just nagu illustreerib see brändipuu joonisel 2 – tugev tüvi on ääretult oluline, ent õunad kasvavad okstel. Nii on ka tugev ettevõtte bränd oluliseks vundamendiks kogu strateegia ja sõnumi väljatöötamiseks, kuid sõnum levib persoonibrändide abil ja uued ärivõimalused tekivad inimeste vahel.

Sinu parimaks müügi- ja turunduskanaliks on sinu töötajad. Siis kui töötajate persoonibränding on integreeritud müügi- ja turundusprotsessi, võib see tuua kaasa reaalselt mõõdetavaid müügitulemusi ja märkimisväärset müügikasvu. Integreerimine tähendab, et hakatakse üksikute juhuslike postituste asemel neid teadlikult oma persoonibrändi ja teiste müügi- ja turundustegevustega siduma. Jah, see eeldab strateegiat ja inimeste koolitamist ja nende toetamist. Aga vaid juhul, kui usaldad oma inimesi ja investeerid nende isiklike brändide loomisesse, saavad nad sinu ettevõtte brändi katuse all jagada oma võrgustikes sinu brändi lugu, mis sind ettevõttena eristab ja sulle seeläbi müügitulu toob. Ettevõtted ja nende juhid, kes on mõistnud persoonibrändingu tähtsust tänapäeva muutuvas ärimaailmas ja selle ka strateegiliselt kasutusele võtnud, on kordades edukamad kui konkurendid.

Artikkel on kirjutatud portaali www.personaaliuudised.ee jaoks. Loe originaalartiklit 

Samal teemal