fbpx
KOOLITUSED
Tugevda oma ettevõtte brändi ja suurenda töötajate motivatsiooni ja panust  persoonibrändingu abil.
PAKKUME ERINEVaiD PERsoONIBRäNDI FirMASISESEID KOOLITUSI JA WORKSHOP’E
Äri tehakse inimeste, mitte ettevõttete vahel. Iga töötaja on oma ettevõtte visiitkaardiks ja absoluutselt kõik ettevõttes töötavad inimesed mängivad väga olulist rolli ettevõtte brändi kujundamisel. Tugeva persoonibrändiga töötajad on oma tööandja parimaks kommunikatsiooni- ja müügikanaliks ja seetõttu peaks iga tööandja toetama oma töötajate persoonibrändi kujundamist ja siduma selle oma toote või teenuse brändiga. Mida tugevam persoonibränd on töötajal, seda tugevamaks brändisaadikuks on ta ettevõttele.

Olesija ja Evelin on koolitajatena äärmiselt inspireerivad. Nende puhas ja sütitav energia naelutab kuulama ning motiveerib kaasa töötama. Persoonibrändi teemat annavad nad suurepäraselt edasi, sest nad on südame ja hingega kohal.Neil on justkui võluvõime inspireerida inimesi elama nende enda parimat elu, luua endast parimat versiooni. Olen äärmiselt tänulik, et sütitasite „Õpetaja – hariduse kõneisik“ IV lennu osalejaid! Aitäh!

Jaanika Aasa, SA Innove

PAKKUME ERINEVaiD PERsoONIBRäNDI FirMASISESEID KOOLITUSI JA WORKSHOP'E

01
PERSOONIBRÄNDINGU
KONSULTATSIOONID
VAJAD ABI PERSOONIBRÄNDI KUJUNDAMISEGA JA TURUNDAMISEGA?

Terviklik 7 küsimuse süsteem,  mis aitab teadlikult kujundada, atraktiivselt pakendada ja efektiivselt turundada sinu persoonibrändi

Personaalne konsultatsioon

Terviklik strateegia

Teostatav tegevusplaan

Raamat Bränd Nimega Sina kingituseks

Persoonibrändi coachingu võimalus

02
FIRMASISESED TÖÖtoAD
SOOVID TUGEVDADA OMA ETTEVÕTTE BRÄNDI JA TÕSTA TÖÖTAJATE MOTIVATSIOONI?

 

Aitame luua sinu töötajate tugevad persoonibrändid

Seome kokku töötajate isiklikud ja ettevõtte eesmärgid

Aitame luua tõhusa brändisaadikute programmi

Inspireerime töötajaid tegutsema ja anname kätte vajaliku tööriistad

Igale osalejale raaamat Bränd Nimega Sina kingituseks

Persoonibrändi Tiimicoachingu võimalused

03
BRÄNDISAADIKUTE COACHINGU PROGRAMMID

Aitame luua töötajate persoonibrändid

Aitame luua ja juurutada brändisaadikute programm teie ettevõttes

Töötajate individuaalne ja tiimicoaching 3-6 jooksul, mis tagad järjepidevust ja soovitud eesmärkide saavutamist

04
PERSOONIBRÄNDINGU MASTERMIND
  • Oma sügavuse, sisukuse ja ülesehituse poolest unikaalne programm.
  • 7 moodulit
  • 14 persoonibrändinguga seotud teemat
  • Esimene grupp alustab aprillis 2020
  • Maksimaalselt 12 osalejat
05
TEGEVJUHTIDE PERSOONIBRÄNDI LOOMINE & JOOKSEV HALDUS

Inimesed tahavad näha ettevõtete eesotsas reaalseid inimesi, samastada end nende väärtustega ja olla kursis nende seisukohtadega. Rahvusvaheliselt edukate ettevõtete eesotsas on aina enam ja enam tugeva persoonibrändiga inimesed.

  • Aitame kujundada tugeva persoonibrändi sotsiaalmeedias
  • Aitame luua sisustrateegia
  • Vajadusel loome ja haldame jooksvalt tegevjuhi persoonibrändi, tagades nähtavust ja usaldusväärsust valitud sihtgrupi.

Olesija Saue ja Evelin Org on kokku pannud väärt varalaeka. Samm-sammuline teekond enda eri aspektide parema tundma õppimise suunas aitab lugejal tulevikus paremini olla tema ise. See aitab ka õigete eesmärkide valikul ning nende saavutamisel.  Raamatu suurim väärtus peitub sajas praktilises ülesandes, mille ise mõttega läbitegemine aitab kindlasti igaüht tema persoonibrändi loomisel ja arendamisel.

Peep Vain, ettevõtja ja koolitaja

MIKS ME TEGELEME PERSOONIBRÄNDINGUGA?

Me veedame tööl märkimisväärse osa oma elust. Uuringud näitavad, et see on isegi 50–70% oma ärkveloleku ajast või siis kokku arvutatuna keskmiselt 90 000 tundi.  Seda on väga palju, ent kahjuks paljud töötajad teevad tööd, mis neile tegelikult üldse ei meeldi ja millega nad pole üldse rahul. See töötab igapäevaselt vastu nii töötajale kui ka tööandjale, sest kirg suurendab meie fookust ja paneb asjad liikuma.  Rahvusvaheline uuringufirma Gallup toob oma World Poll” uuringus välja, et lausa 85% töötajatest vihkavad oma igapäevast tööd. Teadlik persoonibrändi loomine aitab leida vastuseid küsimustele, kes ma olen, mida ma teha tahan ja miks ma oma tööd teed. Aidates töötajatel leida vastuseid nendele küsimustele, suureneb töötaja motivatsioon ja tahe panustada ettevõtte edusse.

PRAKTILINE RAAMISTIK

“7 küsimuse” süsteem, mis aitab teadlikult kujundada ja arendada sinu persoonibrändi. 7 küsimuse süsteem toetub raamatu Bränd Nimega Sina 100 praktilisele sammule, mis aitavad  lahti mõtestada oma persoonibränd tervikuna.

.

STRATEEGILINE LÄHENEMINE

Persoonibränding nagu ka muidu bränding on eesmärgipärane ja läbimõeldud tegutsemine. See ei hõlma mitte ainult suhtlust ja kommunikatsiooni väljaspoole, vaid ka ettevõtte sees. Persoonibrändi identiteedi arendamisega tuleb tegeleda süstemaatiliselt. Enne alustamist on aga oluline mõista, mida su persoonibränd endast kujutama peaks ja mida mitte.  Kõige olulisem on aga teada, mida sa täpselt soovid oma persoonibrändiga saavutada.

INSPIREERIV KOOLITUSSTIIL

Persoonibrändi loomine ongi eelkõige iseenda parima võimaliku versiooni loomine. See on pidev eneseareng, mis algab iseenda mõistmisest. Eduka persoonibrändi loomine eeldab, et sa saad aru, mida sa tegelikult tahad teha, kes sa tegelikult tahad olla, millest sa päriselt unistad ja kuhu sa tahad välja jõuda. Ainult siis, kui oled tugeva vundamendi loonud, saame rääkida võrrandi teisest olulisest osast – pakendamisest ja turundamisest. Aitame koolitusel osalejatele sõna otseses mõttes LEIDA ISEENNAST, anname  tööriistad,  ent raputame tugevalt ka nende mugavustsooni. Nagu ka selle raamatu esikaas näitab – tuleb astuda lavale, olla julgelt sina ise, rõhutada oma erilisust ja tulla oma mugavustsoonist välja.

OSALEJATE TAGASISIDE

KÕIK! Reaalselt! Ma olen oma elus käinud piisavalt paljudel koolitustel, aga selle koolituse iga minut oli kasulik. Nii palju pisikesi nippe ja trikke, mida kohe hakkasin kasutama. Eriti armas oli, et Evelin ja Olesija olid kõigi meie profiilidega tutvunud. Jättis väga põhjaliku ja professionaalse mulje neist.

Persoonist saavad kõik suured asjad alguse ja suurte asjade/tegude taga on lihtsad tavalised inimesed.

Persoonibrändingu moodulis kõnetas mind peaaegu kõik, aga peamiselt ikka see, et loon iseenda mainet iga päev, iga oma tegevuse ja lausega. Esindan ennast kogu aeg ja kõike saab parandada, ka seda, kui on toimunud mainekahju. Kõige olulisem oli mõtteviisi muutus sotsiaalmeedia osas, saada lõplikult aru, mis sobib minu brändiga kokku ja mis ei sobi. See muutus on olnud seni püsiv ja usun, et jääbki nii.

Väga ispireerivalt tehtud koolitus. Enda jaoks võtsin kaasa eesmärkide püstitamise ja planeerimise täiustamise.

Sealt oli kaasa võtta kõik, mis võtta annab. Pani mõtlema küsimusele: Kes ma olen? Mida tahan?

See, kuidas teised meid näevad, on tegelikult puhtalt meie enda teha. Iga kord tuleb mõelda miks ja kellele.