Tugevda oma ettevõtte brändi ja suurenda töötajate motivatsiooni ja panust persoonibrändingu abil.

Äri tehakse inimeste, mitte ettevõttete vahel. Iga töötaja on oma ettevõtte visiitkaardiks ja absoluutselt kõik ettevõttes töötavad inimesed mängivad väga olulist rolli ettevõtte brändi kujundamisel. Tugeva persoonibrändiga töötajad on oma tööandja parimaks kommunikatsiooni- ja müügikanaliks ja seetõttu peaks iga tööandja toetama oma töötajate persoonibrändi kujundamist ja siduma selle oma toote või teenuse brändiga. Mida tugevam persoonibränd on töötajal, seda tugevamaks brändisaadikuks on ta ettevõttele.

Olesija ja Evelin on koolitajatena äärmiselt inspireerivad. Nende puhas ja sütitav energia naelutab kuulama ning motiveerib kaasa töötama. Persoonibrändi teemat annavad nad suurepäraselt edasi, sest nad on südame ja hingega kohal.Neil on justkui võluvõime inspireerida inimesi elama nende enda parimat elu, luua endast parimat versiooni. Olen äärmiselt tänulik, et sütitasite „Õpetaja – hariduse kõneisik“ IV lennu osalejaid! Aitäh!

Jaanika Aasa, SA Innove
Minu jaoks on parim tagasiside see, et meie kõneisikud muutusid sotsiaalmeedias väga aktiivseks peale teie koolitust.

Kadri Ratas, Haridus- ja Noorteamet
Super tänud teile väga ägeda koolituse eest.
Meile meie päev väga meeldis, oleme teile tänulikud. Teie oskus tiimi tujusid ja vaibe tunnetada aitas päeval sujuda hästi. Saime lisaks raamatule kaasa palju uusi mõtteid, ideid ja oskusi, mida saame lihvida veebiakadeemia abiga.

Marina Bötker

PAKKUME ERINEVAID FIRMASISESEID PERSOONIBRÄNDI  
KOOLITUSI JA WORKSHOP'E

01

02

03

TIIMI INSPIRATSIOONISÜST

FIRMASISESED 
TÖÖTOAD

BRÄNDISAADIKUTE PROGRAMMID

TAHAD OMA TÖÖTAJATE UUT INSPIRATSIOONISÜSTI ANDA JA AIDATA NEIL OMA ALAL VALDKONNAEKSPERTIDENA SILMA PAISTA?

SOOVID TUGEVDADA OMA ETTEVÕTTE BRÄNDI JA TÕSTA TÖÖTAJATE MOTIVATSIOONI?

TAHAD KÄIVITADA EDUKALT BRÄNDISAADIKUTE PROGRAMMI JA MOTIVEERIDA SAADIKUID AKTIIVSELT TEGUTSEMA?

Eksperdikuvandi loomine

Terviklik 7 küsimuse süsteem, mis aitab teadlikult kujundada oma persoonibrändi ja tugevdada seeläbi tööandja brändi.

Terviklik strateegia ja teostatav tegevusplaan

Tööriistakast vastavalt teie vajadustele

Kõikidele osalejatele kingituseks: 

"Bränd nimega Sina" e-raamat 
Persoonibrändi veebiakadeemia

Kestus: 1-3 tundi

Täpsem fookus vastavalt teie ettevõtte vajadusele


Aitame luua sinu töötajatest tugevad brändisaadikud

Seome kokku töötajate ja ettevõtte eesmärgid, väärtused ja tulemusmõõdikud

Inspireerime töötajaid tegutsema ja anname kätte vajaliku tööriistad

Võimalikud teemad: väärtused, lugude jutustamine, MIKS , virtuaalsed visiitkaardid

Kõikidele osalejatele kingituseks: 

"Bränd nimega Sina" e-raamat 
Persoonibrändi veebiakadeemia

Kestus: 1-2 päeva

Täpsem fookus vastavalt teie ettevõtte vajadusele

Hetkeolukorra audit

Eesmärkide ja mõõdikute defineerimine

Raamistik, strateegia, tegevusplaan

Brändi saadikute programmi lanseerimine koos inspiratsioonikoolitusega (2 t)

Töötajate virtuaalsete visiitkaartide korrastamine

Brändisaadiku tööriistakast

Kõikidele osalejatele kingituseks: 

"Bränd nimega Sina" e-raamat 
Persoonibrändi veebiakadeemia

Kestus: persoonibrändi töötoad 4-6 kuu jooksul

Täpsem fookus vastavalt teie ettevõtte vajadusele

Olesija Saue ja Evelin Org on kokku pannud väärt varalaeka. Samm-sammuline teekond enda eri aspektide parema tundma õppimise suunas aitab lugejal tulevikus paremini olla tema ise. See aitab ka õigete eesmärkide valikul ning nende saavutamisel. Raamatu suurim väärtus peitub sajas praktilises ülesandes, mille ise mõttega läbitegemine aitab kindlasti igaüht tema persoonibrändi loomisel ja arendamisel.

Peep Vain, ettevõtja ja koolitaja

Olesija ja Evelin aitasid SEB Panga saadikute programmis osalevatel töötajatel mõista, miks tuleks enda persoonibrändiga tööd teha ning milliseid nippe selleks kasutada. Samas olid nad kogu protsessi vältel toetavad ning julgustavad ja andsid töötajatele mõtteid ja indu, et teemaga päriselt tegelema hakata. Rõõm oli näha, kui pühendunud olid nii Olesija ja Evelin kui ka meie saadikud, kes järjest julgemaks muutusid. Mul on hea meel, et persoonibrändi arendamine on järjest populaarsust kogumas ning ka nii-öelda tavainimestele kättesaadav, sest nagu meie koolitajad on öelnud, siis kui ise enda brändi ei kujunda, kujundavad seda Sinu kohta teised.

Kindlasti soovitan ka teistel organisatsioonidel oma töötajate (persooni)brändi teadlikkuse tõstmisesse panustada, sest see loob väärtust nii ettevõttele kui on ka suurepärane arenemisvõimalus töötajatele.

Kaisa Pelt, SEB Eesti Värbamispartner

Minu, kui juhi jaoks, oli teie töötuba nagu kullaauk. Peale rasket pandeemiaaega võitleme selle eest, et tiimid tunneksid rohkem ühtekuuluvust ja seoseid omavahel, et inimestel oleks vastus küsimusele “Miks ma teen seda, mida ma teen?”. See hetk, kui tiim avastab, et meil on ühiseid väärtusi ja need ühtivad meie organisatsiooniga on hindamatu. Aitäh nii ilusa emotsiooni eest nii minu kui ka kogu tiimi poolt!

Maksim Melamed, If Kindlustuse Balti partnersuhete osakonna juht

MIKS TÖÖTAJATE PERSOONIBRÄNDING PEAKS OLEMA OSA 
TÖÖANDJA BRÄNDI STRATEEGIAST?

Kui sa keskendud strateegiliselt oma töötajate persoonibrändide loomisele ja arendamisele, kaob  hästi levinud probleem, et töötajad ei taha ettevõtte sõnumit jagada või ei viitsi seda levitada. Nad teeksid seda hea meelega. Neile tuleb lihtsalt anda põhjus, MIKS nad seda tegema peaksid. Nende oma professionaalse persoonibrändi kasvatamine ja arendamine on selleks väga hea põhjus. Teadlik persoonibrändi loomine aitab leida vastuseid küsimustele, kes ma olen, mida ma teha tahan ja miks ma oma tööd teen. Lisaks aitab see aru saada, kuidas igaüks saab panustada tööandja brändi edukusse, et leida oma tiimi parimaid kolleege, toredamaid kliente ning koostööpartnereid. Aidates töötajatel leida vastuseid nendele küsimustele, suureneb töötaja motivatsioon ja tahe panustada ettevõtte edusse ning soov olla aktiivne brändisaadik.

FAKTILISED ARGUMENDID BRÄND NIMEGA SINA RAAMATUST, MIS SEDA TOETAVAD:

Rahvusvaheline PR firma MSL Group toob välja, et töötajatel on keskmiselt
10 korda rohkem sotsiaalseid kontakte (social contacts) kui ettevõttel ja kui
ettevõtte sõnumit jagab töötaja, jõuab see 561 korda kaugemale kui ettevõtte ametlikes kanalites.

Töötajate jagatud sisu on 3 korda usaldusväärsem kui ettevõtete jagatud sisu. Sa-
muti elame me kaasa (laigime, kommenteerime) 8 korda rohkem töötajate postitustele ja 24 korda suurema tõenäosusega ka jagame seda sisu oma võrgustikus. 

Lisaks sellele saavad isikliku kontakti kaudu tulnud potentsiaalsed kliendid meie klientideks 7 korda suurema tõenäosusega, kui ühegi teise müügikanali kaudu tulnud kliendid.

98 protsenti töötajatest omab isiklikuks kasutamiseks vähemalt ühte sotsiaalmeediakanalit ning vähemalt 50 protsenti juba postitavad oma ettevõtte sõnumeid. Tööandjate jaoks on selline olukord nii võimalus kui ka väljakutse. Oluline on aru saada, kuidas reaalsust, mida ei saa enam muuta,
panna enda kasuks tööle.

PRAKTILINE RAAMISTIK

STRATEEGILINE LÄHENEMINE

INSPIREERIV KOOLITUSSTIIL

“7 küsimuse” süsteem, mis aitab teadlikult kujundada ja arendada sinu persoonibrändi. 7 küsimuse süsteem toetub raamatu Bränd Nimega Sina 100 praktilisele sammule, mis aitavad lahti mõtestada oma persoonibränd tervikuna.
Persoonibränding nagu ka muidu bränding on eesmärgipärane ja läbimõeldud tegutsemine. See ei hõlma mitte ainult suhtlust ja kommunikatsiooni väljaspoole, vaid ka ettevõtte sees. Persoonibrändi identiteedi arendamisega tuleb tegeleda süstemaatiliselt. Enne alustamist on aga oluline mõista, mida su persoonibränd endast kujutama peaks ja mida mitte. Kõige olulisem on aga teada, mida sa täpselt soovid oma persoonibrändiga saavutada. Selleks, et tööandja bränd hakkaks elama ja brändisaadikud oleksid järjepidevad ka siis, kui esimene õhin vaibub on neist ühel enda isikliku eesmärki, mis annab sisemise motivatsiooni tegutseda. Enda eksperdikuvandi loomine ja teadlik arendamine on kriitiline komponent töötajate kaasamiseks.
Persoonibrändi loomine ongi eelkõige iseenda parima võimaliku versiooni loomine. See on pidev eneseareng, mis algab iseenda mõistmisest. Eduka persoonibrändi loomine eeldab, et sa saad aru, mida sa tegelikult tahad teha, kes sa tegelikult tahad olla, millest sa päriselt unistad ja kuhu sa tahad välja jõuda. Ainult siis, kui oled tugeva vundamendi loonud, saame rääkida võrrandi teisest olulisest osast – pakendamisest ja turundamisest. Aitame koolitusel osalejatele sõna otseses mõttes LEIDA ISEENNAST, anname tööriistad, ent raputame tugevalt ka nende mugavustsooni. Nagu ka selle raamatu esikaas näitab – tuleb astuda lavale, olla julgelt sina ise, rõhutada oma erilisust ja tulla oma mugavustsoonist välja.

MÕNED ETTEVÕTTED, KELLELE OLEME KOOLITUSI TEINUD:

SOOVID TUGEVDADA OMA ETTEVÕTTE BRÄNDI JA TÕSTA TÖÖTAJATE MOTIVATSIOONI?


 Äratame Sinu tööandja brändi ellu
 Seome kokku töötajate isiklikud ja ettevõtte eesmärgid
 Aitame luua tõhusa brändisaadikute programmi
 Inspireerime töötajaid tegutsema ja anname kätte vajaliku tööriistad
 Kingime igale osalejale e-raamatu Bränd Nimega Sina  ja juurdepääsu Persoonibrändi veebiakadeemiale

OSALEJATE TAGASISIDE

 • KÕIK! Reaalselt! Ma olen oma elus käinud piisavalt paljudel koolitustel, aga selle koolituse iga minut oli kasulik. Nii palju pisikesi nippe ja trikke, mida kohe hakkasin kasutama. Eriti armas oli, et Evelin ja Olesija olid kõigi meie profiilidega tutvunud. Jättis väga põhjaliku ja professionaalse mulje neist.
 • Persoonist saavad kõik suured asjad alguse ja suurte asjade/tegude taga on lihtsad tavalised inimesed.
 • Persoonibrändingu moodulis kõnetas mind peaaegu kõik, aga peamiselt ikka see, et loon iseenda mainet iga päev, iga oma tegevuse ja lausega. Esindan ennast kogu aeg ja kõike saab parandada, ka seda, kui on toimunud mainekahju. Kõige olulisem oli mõtteviisi muutus sotsiaalmeedia osas, saada lõplikult aru, mis sobib minu brändiga kokku ja mis ei sobi. See muutus on olnud seni püsiv ja usun, et jääbki nii.
 • ​Väga ispireerivalt tehtud koolitus. Enda jaoks võtsin kaasa eesmärkide püstitamise ja planeerimise täiustamise.
 • Sealt oli kaasa võtta kõik, mis võtta annab. Pani mõtlema küsimusele: Kes ma olen? Mida tahan?
 • See, kuidas teised meid näevad, on tegelikult puhtalt meie enda teha. Iga kord tuleb mõelda miks ja kellele.
 • ​Uued teadmised persoonibrändi olemuse, selle seadmise sammude kohta; ind ja idee, kuidas sotsiaalmeedia abil persoonibrändi kujundada.
 • ​Suurepärased koolitajad! Sisukad, kaasahaaravad nii esinemisviisilt kui ka metoodiliselt.
 • ​Esinejad meeldivad, ainult kiitus!
 • Mõlemad koolitajad olid enda teemas väga sees ning nende omavaheline sünergia oli samuti väga nauditav.
 • ​Mõlemad koolitajad olid väga head esinejad, valdasid teemat hästi ning suutsid huvitavalt rääkides hästi kaasa haarata, kuigi koolitus toimus ekraani vahendusel ja mitte vahetult.
 • Koolitajad teemaga hästi kursis, energilised ja motiveeritud.
 • Asjalikud, tunnustan.
 • ​Koolitajad olid oma ala spetsialistid ja tulid koolitamisega hästi toime.
 • ​Väga tublid koolitajad.
 • Mõlemad kogenud ja sorava jutuga.